wegwedstrijden@avspirit.nl

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van AV Spirit, gevestigd te Oud-Beijerland.
Wij vinden het van grote importantie dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Heeft u nog vragen na het lezen van deze verklaring, stel deze dan per e-mail aan: voorzitter@avspirit.nl.

Hieronder ziet u met welk doel en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoelang wij deze opslaan en met wie wij eventueel deze persoonsgegevens delen. Bij de inschrijving voor dit evenement, vragen wij u verschillende persoonsgegevens. Deze informatie is nodig voor enkele zaken.

Deelnemers
Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren en voor het opmaken van uitslagen. Uw voornaam en achternaam worden gepubliceerd op de website van uitslagen.nl.

Adresgegevens zijn eventueel nodig voor het opsturen van het startnummerpakket. De woonplaats wordt genoteerd in de uitslag.

E-mailadres: naar het opgegeven e-mailadres worden e-mails gestuurd t.b.v. de Nemesys Tunnelloop of het andere evenement waarvoor u heeft ingeschreven (bevestiging inschrijving, digitale magazines en nieuwsberichten over het evenement). Daarnaast worden algemene e-mails (nieuwsbrieven) gestuurd met informatie over de door ons of door gerelateerde organisaties georganiseerde evenementen. Af en toe staan hierin ook boodschappen van onze sponsoren.

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Het bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaal gesproken is dat ongeveer 4 weken na het evenement wanneer alle restituties gedaan zijn.

Te lopen/gelopen afstand: voor de uitslagverwerking.

Telefoonnummer: om met u contact op te kunnen nemen over het evenement.

Telefoonnummer bij nood: om thuisblijvers te kunnen bereiken wanneer nodig.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt AV Spirit uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u door inschrijving met het evenement bent aangegaan, tenzij AV Spirit wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt en door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie, de uitslagenverwerking en track-and-trace.

Inzage van persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij AV Spirit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen), om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij een dergelijk verzoek vragen wij wel om u zich te identificeren. Wanneer u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, geeft AV Spirit deze verwijdering door aan de andere organisaties die de betreffende gegevens van het evenement hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
AV Spirit treft in redelijkheid alle maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen bijvoorbeeld dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van ons evenement. Andere websites dienen hun eigen privacy-policy te hanteren. In het voorkomende geval raadt AV Spirit u aan om voor het gebruik van deze andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites in te zien.

Foto’s
Op de dag zelf zullen er foto’s gemaakt worden van het evenement. Deze foto’s zullen achteraf op de website van de Nemesys Tunnelloop gepubliceerd worden. Mocht je dit niet op prijs stellen, kun je dit doorgeven via voorzitter@avspirit.nl

Wijziging van privacy-policy
AV Spirit past haar privacy-policy af en toe aan om deze actueel te houden. Op de websites is steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen doet AV Spirit er alles aan u per e-mail en via de websites te informeren.

Contact
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u de Nemesys Tunnelloop verzoeken tot inzage, wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens= Neem dan contact op met:
Verantwoordelijke: J. Barends
E-mail:                   voorzitter@avspirit.nl
Telefoonnummer:   0653934796

Klachten
Op grond van de AVG heeft u het recht om desgewenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.